ארכיון העיר - כל המסמכים
  
  
  
  
ארכיונים בישראל.pdf
  
06/12/2016 21:26ללא מידע נוכחותשרית יעקב
דוגמה א לפעילות בארכיון.pdf
  
06/12/2016 21:26ללא מידע נוכחותשרית יעקב
דוגמה א1 לפעילות בארכיון.pdf
  
06/12/2016 21:26ללא מידע נוכחותשרית יעקב
דוגמה ב לפעילות בארכיון.pdf
  
06/12/2016 21:29ללא מידע נוכחותשרית יעקב
הלוח.doc
  
06/12/2016 21:29ללא מידע נוכחותשרית יעקב
קלפים 2.pptx
  
06/12/2016 21:30ללא מידע נוכחותשרית יעקב
שילוב ארכיון העיר בתכנית הקשר הרב-דורי.pdf
  
06/12/2016 21:26ללא מידע נוכחותשרית יעקב