ניוזלטר - כל המסמכים
ארכיון ה​ידיעונים
  
  
  
  
2017דצמבר
  
אור גדול - ידיעון הקשר הרב-דורי.pdf
2017ספטמבר
  
תכנית שהיא אוצר - ידיעון הקשר הרב-דורי.pdf
2017יוני
  
תכנית פורצת דרך - ידיעון הקשר הרב-דורי.pdf
2017מרץ
  
avivi.pdf
2016דצמבר
  
בסימן גבורה, ידיעון הקשר הרב-דורי.pdf
2016ספטמבר
  
first.pdf
2016מרץ-אפריל
  
spring.pdf
2016ינואר
  
winter.pdf
2015ספטמבר
  
מתחילים שנה חדשה בקשר הרב-דורי, מחוז חיפה.pdf
2015פברואר
  
קשר רב-גוני, ידיעון 3, תשעה.pdf
201412
  
מפיצים אור, ידיעון 2, תשעה.pdf
2014ספטמבר
  
1-tsaa.pdf
2014אפריל
  
news-april.pdf
2014פברואר
  
february2014.pdf
2013דצמבר
  
דצמבר 2013.pdf
2013ספטמבר
  
new-year-tsad.pdf
2013מאי
  
sof shana.pdf
2013אפריל
  
Newletter April Haifa.pdf
2013מרץ
  
newsletter passover haifa.pdf
2012מאי-יוני
  
ידיעון מחוז חיפה - דף ראשון.jpg
2012מאי-יוני
  
ידיעון מחוז חיפה - דף שני.jpg
2012מרץ-אפריל
  
ידיעון מס' 8.jpg
2012ינואר-פברואר
  
ידיעון מס' 7.pdf
2011נובמבר-דצמבר
  
ידיעון מס' 6.pdf
2011ספטמבר-אוקטובר
  
ידיעון מס' 5.jpg
2011יולי-אוגוסט
  
ידיעון מס' 4.pdf
2011מאי-יוני
  
ידיעון מס' 3.pdf
2011מרץ-אפריל
  
ידיעון מס' 2.pdf
2018מרץ
  
ידיעון 3 תשעח - 70 שנה של עצמאות.pdf
2018יוני
  
ידיעון 4 תשעח - הקשר הרב דורי.pdf
1 - 30הבא