תבניות - כל המסמכים
​תבניות לפעילות
  
  
  
יחידת הוראה - ומכל הגלויות.pdf
  
09/01/2020 21:56
ומכל הגלויות - משימה לתלמידים.pdf
  
09/01/2020 21:55
טופס תיעוד סיפור - קשר רב דורי.docx
  
20/03/2017 22:27
zlil-hadera.pdf
  
06/04/2016 13:53
familytree.pptx
  
18/02/2016 21:36
שפה משתנה -סלנג.pptx
  
17/01/2016 23:20
ראציונאל שפה משתנה.docx
  
17/01/2016 23:20
מוזיקה בתכנית הקשר הרב-דורי בסביבה מתוקשבת.pdf
  
03/12/2015 19:48
שיפור מיומנויות הכתיבה בקשר הרב-דורי.pptx
  
05/11/2015 09:27
הקשר הרב דורי - שאלות אפשריות.docx
  
16/08/2015 12:07
בניית עץ שורשים.ppsx
  
30/01/2014 23:10
לקראת תיעוד סיפור- למידה ממאגר סיפורי מורשת.doc
  
30/01/2014 23:04
הציטוט - מערך מאגר סיפורי מורשת.docx
  
30/01/2014 23:03
המילון -  מערך מאגר סיפורי מורשת.docx
  
30/01/2014 23:03
סיפורו של עץ.doc
  
11/01/2013 12:28
תיעוד המורשת בתהליך למידת חקר.ppt
  
11/01/2013 12:27
גלגולו של חפץ.doc
  
09/01/2012 20:48
ארוחת עשר תבנית כתיבה.docx
  
09/01/2012 20:48
תבנית ספר מתכונים משפחתי.doc
  
09/01/2012 20:24
תבנית -מעולה לעולה כוחנו עולה.doc
  
03/01/2012 12:10