דפים - שילוב הארכיון בקשר הרב-דורי
נווט למעלה
כניסה
שילוב ארכיון העיר
בתכנית הקשר הרב-דורי
 
על התכנית
- סרט אודות התכנית 
- שותפים: משרד החינוך, המשרד לשוויון חברתי, בית התפוצות
- המטרה
- הדרך
- התוצר: סיפור במאגר סיפורי המורשת של בית התפוצות

סרט 

-->> חיבור מתבקש לארכיון העיר, היישוב
-->> מטרה דו-כיוונית

כתיבה משותפת עם מיכל הנקין וחן רמלר, ארכיון חיפה


לסיום 
לא היה לנו כלום מלבד האהבה (קובי אוז)  או משחזרים יחד את העבר​