נווט למעלה
כניסה
כפר קרע


בית ס​פר ​מורים מובילים ​קישורים לפעילות
(גם משנים קודמות)
* ​אלחווארנה
* יסודי א'
* תיכון עיוני עתיד​
* ​אלחכים (תשע"ד) אומיימה גזייל

מצטרפים לתכנית - מפגש הכנה לתלמידים (תשע"ד)

מפגש עם ותיקי העיר (תשע"ד)​

 
* בתי ספר שנמצאים בשלב של חשיפה לתכנית או אינם מפעילים אותה בשנת תשע"ז