דפים - שילוב הארכיון בקשר הרב-דורי
נווט למעלה
כניסה
תכנית הקשר הרב-דורי
 
על התכנית
- סרט אודות התכנית 
- שותפים: משרד החינוך, המשרד לשוויון חברתי, בית התפוצות
- המטרה
- הדרך
- התוצר: סיפור במאגר סיפורי המורשת של בית התפוצות

כ- 8,500 סיפורים (+ מבנה האתר והסיפורים)
והרבה נסים:
וקרבה גדולה - בתוך המשפחה (כולל סיפורים שלא סופרו) וגם מעבר לה

80 שנה לאחדות

סרט 

-->> חיבור מתבקש אתם - תיכון קריית חיים
-->> מטרה דו-כיוונית

ביקור משותף בבית התפוצות - מוזיאון העם היהודי
אתם חלק מהסיפור


סיפורו של חפץ

קריית ביאליק: שחזור תמונה - ירושלים בלב

זמן: מצגת תמונות (?)

לסיום 
​​​​