כל תוכן האתר
כניסה
הצג: 
      פריטים השתנה לאחרונה

  ספריות מסמכים

links links    1 לפני 4 שבועות
ארכיון העיר ארכיון העיר    7 לפני 5 שבועות
דפי אתר דפי אתר  השתמש בספריה זו ליצירה ולאחסון דפים באתר זה.  13 לפני 5 שבועות
דפים דפים  ספריית מערכת זו נוצרה על-ידי התכונה פרסום כדי לאחסן דפים שנוצרים באתר זה.  101 לפני 3 ימים
מסמכי אוסף אתרים מסמכי אוסף אתרים  ספריית מערכת זו נוצרה על-ידי התכונה משאבי פרסום כדי לאחסן מסמכים הנמצאים בשימוש בכל אוסף האתרים.  0 לפני 4 שבועות
מסמכים מסמכים  ספריית מערכת זו נוצרה על-ידי התכונה פרסום כדי לאחסן מסמכים הנמצאים בשימוש בדפים באתר זה.  31 לפני 5 שבועות
מצגות מצגות    8 לפני 5 שבועות
ניוזלטר ניוזלטר    31 לפני 5 שבועות
נכסים של אתר נכסים של אתר  השתמש בספריה זו כדי לאחסן קבצים הכלולים בדפים בתוך אתר זה, כגון תמונות בדפי Wiki.  109 לפני 4 ימים
עיצובים עיצובים    75 לפני 5 שבועות
תבניות תבניות    20 לפני 5 שבועות
תבניות טופס תבניות טופס  ספריה זו מכילה תבניות טופס שאושרו על-ידי מנהל אשר הופעלו עבור אוסף אתרים זה.  0 לפני 5 שבועות
תמונות תמונות  ספריית מערכת זו נוצרה על-ידי התכונה פרסום כדי לאחסן תמונות הנמצאות בשימוש בדפים באתר זה.  50 לפני 5 שבועות
תמונות אוסף אתרים תמונות אוסף אתרים  ספריית מערכת זו נוצרה על-ידי התכונה משאבי פרסום כדי לאחסן תמונות הנמצאות בשימוש בכל אוסף האתרים.  2 לפני 4 שבועות

  ספריות תמונות

begin tsp begin tsp    22 לפני 5 שבועות
end2016 end2016    32 לפני 5 שבועות
endyear2015 endyear2015    36 לפני 5 שבועות
endyear-haifa 2014 endyear-haifa 2014    28 לפני 5 שבועות
hadera2015 hadera2015    34 לפני 5 שבועות
hadera2016 hadera2016    28 לפני 5 שבועות
left_banner left_banner    6 לפני 5 שבועות
nesher-osafia nesher-osafia    35 לפני 5 שבועות
sofshana2018 sofshana2018    12 לפני 5 שבועות
חדרה תשעד חדרה תשעד    23 לפני 4 שבועות
כנס ארצי תשעג כנס ארצי תשעג    6 לפני 5 שבועות
כנס ארצי תשעד כנס ארצי תשעד    33 לפני 5 שבועות
כנסת כנסת    19 לפני 5 שבועות
מפגש דליה-ראשלצ מפגש דליה-ראשלצ    24 לפני 5 שבועות
סבתא ברשת סבתא ברשת    5 לפני 5 שבועות
פעילות תשעג פעילות תשעג    50 לפני 5 שבועות
פתיחת שנה תשעד פתיחת שנה תשעד    6 לפני 5 שבועות
פתיחת שנה תשעו פתיחת שנה תשעו    10 לפני 5 שבועות
קטעי עיתונות קטעי עיתונות    23 לפני 5 שבועות
תמונות תשעא תמונות תשעא    66 לפני 5 שבועות
תמונות תשעב תמונות תשעב    4 לפני 5 שבועות
תמונות תשעג תמונות תשעג    38 לפני 5 שבועות
תמונות תשעד תמונות תשעד    65 לפני 5 שבועות
תמונות תשעה תמונות תשעה    103 לפני 5 שבועות
תמונות תשעו תמונות תשעו    131 לפני 5 שבועות
תמונות תשעז תמונות תשעז    112 לפני 5 שבועות
תמונות תשעח תמונות תשעח    113 לפני 5 שבועות
תמונות תשעט תמונות תשעט    71 לפני 5 שבועות

  רשימות

news news    10 לפני 5 שבועות
rights rights    0 לפני 5 שבועות
אירועים אירועים  השתמש ברשימת האירועים כדי להציב מידע אודות פגישות, תאריכי יעד ואירועים אחרים הקשורים לאזור זה.  1 לפני 4 שבועות
אנשי קשר אנשי קשר  צור רשימת אנשי קשר כאשר ברצונך לנהל מידע אודות אנשים שעמם עובדים חברי הצוות שלך, כגון לקוחות או שותפים. באפשרותך לשתף מידע בין רשימת אנשי הקשר שלך ותוכניות לניהול אנשי קשר תואמות Windows SharePoint Services.  0 לפני 3 שבועות
דוחות של תוכן ומבנה דוחות של תוכן ומבנה  השתמש ברשימה הדוחות כדי להתאים אישית את השאילתות המופיעות בתצוגות כלי המבנה והתוכן  7 לפני 5 שבועות
הודעות יישוב הודעות יישוב    0 לפני 4 שבועות
השתלמות - הבלוג שלי השתלמות - הבלוג שלי    7 לפני 5 שבועות
השתלמות - תיעוד נושא השתלמות - תיעוד נושא    11 לפני 5 שבועות
השתלמות - תיעוד סיפור השתלמות - תיעוד סיפור    14 לפני 5 שבועות
השתלמות - תרגום לערבית השתלמות - תרגום לערבית    2 לפני 4 שבועות
ידיעה ראשית ידיעה ראשית  אוסף ידיעות שפורסמו בידיעה הראשית, לצורך מעקב ושימוש חוזר  82 לפני 5 שבועות
לוח הודעות  ראשי לוח הודעות ראשי    1 לפני 3 שנים
משימות משימות  צור רשימת משימות כאשר ברצונך לבצע מעקב אחר קבוצה של פריטי עבודה שעליך או על הצוות שלך להשלים.  0 לפני 4 שבועות
משימות זרימת עבודה משימות זרימת עבודה  ספריית מערכת זו נוצרה על-ידי התכונה פרסום כדי לאחסן משימות זרימת עבודה הנוצרות באתר זה.  0 לפני 4 שבועות
משלנו משלנו    12 לפני 5 שבועות
צור קשר צור קשר    1 לפני 4 שבועות
קישורים קישורים  צור רשימת קישורים כאשר יש לך קישורים אל דפי אינטרנט או משאבים אחרים שברצונך לשתף.  0 לפני 5 שבועות
תוכן הניתן לשימוש חוזר תוכן הניתן לשימוש חוזר  פריטים ברשימה זו מכילים תוכן טקסט או HTML שניתן להוסיף לדפי אינטרנט. אם לפריט נבחר עדכון אוטומטי, התוכן יתווסף לדפי האינטרנט כהפניה לקריאה בלבד ויתעדכן אם הפריט ישתנה. אם לפריט לא נבחר עדכון אוטומטי, התוכן יתווסף כעותק לדף האינטרנט ולא יתעדכן אם הפריט ישתנה.  3 לפני 5 שבועות

  לוחות דיונים

דיון צוות דיון צוות  השתמש ברשימה דיון צוות כדי לקיים דיונים בסגנון קבוצות דיון בנושאים הרלוונטיים לצוות שלך.  0 לפני 5 שבועות

  סקרים

אין סקרים.

  אתרים וסביבות עבודה

אתר SharePoint Reports  Report Center לפני 3 שבועות
אתר SharePoint השתלמות קשר רב דורי  לפני 4 שבועות
אתר SharePoint חינוך מיוחד  לפני 5 ימים
אתר SharePoint ערך הנתינה  לפני 2 שבועות
סביבת עבודה של פגישה (לא צוין תאריך פגישה) תרופות סבתא  לפני 3 שבועות

  סל המיחזור

סל המיחזור סל המיחזור  השתמש בדף זה כדי לשחזר פריטים שמחקת מאתר זה או כדי לרוקן את הפריטים שנמחקו. 0