כל תוכן האתר
כניסה
הצג: 
      פריטים השתנה לאחרונה

  ספריות מסמכים

links links    1 לפני 31 שעות
ארכיון העיר ארכיון העיר    7 לפני 5 ימים
דפי אתר דפי אתר  השתמש בספריה זו ליצירה ולאחסון דפים באתר זה.  13 לפני 6 ימים
דפים דפים  ספריית מערכת זו נוצרה על-ידי התכונה פרסום כדי לאחסן דפים שנוצרים באתר זה.  101 לפני 4 ימים
מסמכי אוסף אתרים מסמכי אוסף אתרים  ספריית מערכת זו נוצרה על-ידי התכונה משאבי פרסום כדי לאחסן מסמכים הנמצאים בשימוש בכל אוסף האתרים.  0 לפני 2 ימים
מסמכים מסמכים  ספריית מערכת זו נוצרה על-ידי התכונה פרסום כדי לאחסן מסמכים הנמצאים בשימוש בדפים באתר זה.  31 לפני 6 ימים
מצגות מצגות    8 לפני 5 ימים
ניוזלטר ניוזלטר    31 לפני 6 ימים
נכסים של אתר נכסים של אתר  השתמש בספריה זו כדי לאחסן קבצים הכלולים בדפים בתוך אתר זה, כגון תמונות בדפי Wiki.  107 לפני 5 ימים
עיצובים עיצובים    75 לפני 6 ימים
תבניות תבניות    20 לפני 5 ימים
תבניות טופס תבניות טופס  ספריה זו מכילה תבניות טופס שאושרו על-ידי מנהל אשר הופעלו עבור אוסף אתרים זה.  0 לפני 3 ימים
תמונות תמונות  ספריית מערכת זו נוצרה על-ידי התכונה פרסום כדי לאחסן תמונות הנמצאות בשימוש בדפים באתר זה.  50 לפני 6 ימים
תמונות אוסף אתרים תמונות אוסף אתרים  ספריית מערכת זו נוצרה על-ידי התכונה משאבי פרסום כדי לאחסן תמונות הנמצאות בשימוש בכל אוסף האתרים.  2 לפני 9 דקות

  ספריות תמונות

begin tsp begin tsp    22 לפני 6 ימים
end2016 end2016    32 לפני 5 ימים
endyear2015 endyear2015    36 לפני 6 ימים
endyear-haifa 2014 endyear-haifa 2014    28 לפני 5 ימים
hadera2015 hadera2015    34 לפני 6 ימים
hadera2016 hadera2016    28 לפני 5 ימים
left_banner left_banner    6 לפני 4 ימים
nesher-osafia nesher-osafia    35 לפני 5 ימים
sofshana2018 sofshana2018    12 לפני 6 ימים
חדרה תשעד חדרה תשעד    23 לפני 2 ימים
כנס ארצי תשעג כנס ארצי תשעג    6 לפני 5 ימים
כנס ארצי תשעד כנס ארצי תשעד    33 לפני 6 ימים
כנסת כנסת    19 לפני 6 ימים
מפגש דליה-ראשלצ מפגש דליה-ראשלצ    24 לפני 5 ימים
סבתא ברשת סבתא ברשת    5 לפני 5 ימים
פעילות תשעג פעילות תשעג    50 לפני 6 ימים
פתיחת שנה תשעד פתיחת שנה תשעד    6 לפני 6 ימים
פתיחת שנה תשעו פתיחת שנה תשעו    10 לפני 4 ימים
קטעי עיתונות קטעי עיתונות    23 לפני 6 ימים
תמונות תשעא תמונות תשעא    66 לפני 6 ימים
תמונות תשעב תמונות תשעב    4 לפני 4 ימים
תמונות תשעג תמונות תשעג    38 לפני 6 ימים
תמונות תשעד תמונות תשעד    65 לפני 5 ימים
תמונות תשעה תמונות תשעה    103 לפני 6 ימים
תמונות תשעו תמונות תשעו    131 לפני 6 ימים
תמונות תשעז תמונות תשעז    112 לפני 6 ימים
תמונות תשעח תמונות תשעח    113 לפני 6 ימים
תמונות תשעט תמונות תשעט    71 לפני 6 ימים

  רשימות

news news    10 לפני 6 ימים
rights rights    0 לפני 4 ימים
אירועים אירועים  השתמש ברשימת האירועים כדי להציב מידע אודות פגישות, תאריכי יעד ואירועים אחרים הקשורים לאזור זה.  1 לפני 2 ימים
אנשי קשר אנשי קשר  צור רשימת אנשי קשר כאשר ברצונך לנהל מידע אודות אנשים שעמם עובדים חברי הצוות שלך, כגון לקוחות או שותפים. באפשרותך לשתף מידע בין רשימת אנשי הקשר שלך ותוכניות לניהול אנשי קשר תואמות Windows SharePoint Services.  0 לפני 9 חודשים
דוחות של תוכן ומבנה דוחות של תוכן ומבנה  השתמש ברשימה הדוחות כדי להתאים אישית את השאילתות המופיעות בתצוגות כלי המבנה והתוכן  7 לפני 5 ימים
הודעות יישוב הודעות יישוב    0 לפני 2 ימים
השתלמות - הבלוג שלי השתלמות - הבלוג שלי    7 לפני 6 ימים
השתלמות - תיעוד נושא השתלמות - תיעוד נושא    11 לפני 4 ימים
השתלמות - תיעוד סיפור השתלמות - תיעוד סיפור    14 לפני 6 ימים
השתלמות - תרגום לערבית השתלמות - תרגום לערבית    2 לפני 2 ימים
ידיעה ראשית ידיעה ראשית  אוסף ידיעות שפורסמו בידיעה הראשית, לצורך מעקב ושימוש חוזר  82 לפני 6 ימים
לוח הודעות  ראשי לוח הודעות ראשי    1 לפני 3 שנים
משימות משימות  צור רשימת משימות כאשר ברצונך לבצע מעקב אחר קבוצה של פריטי עבודה שעליך או על הצוות שלך להשלים.  0 לפני 9 חודשים
משימות זרימת עבודה משימות זרימת עבודה  ספריית מערכת זו נוצרה על-ידי התכונה פרסום כדי לאחסן משימות זרימת עבודה הנוצרות באתר זה.  0 לפני 2 ימים
משלנו משלנו    12 לפני 6 ימים
צור קשר צור קשר    1 לפני 2 ימים
קישורים קישורים  צור רשימת קישורים כאשר יש לך קישורים אל דפי אינטרנט או משאבים אחרים שברצונך לשתף.  0 לפני 3 ימים
תוכן הניתן לשימוש חוזר תוכן הניתן לשימוש חוזר  פריטים ברשימה זו מכילים תוכן טקסט או HTML שניתן להוסיף לדפי אינטרנט. אם לפריט נבחר עדכון אוטומטי, התוכן יתווסף לדפי האינטרנט כהפניה לקריאה בלבד ויתעדכן אם הפריט ישתנה. אם לפריט לא נבחר עדכון אוטומטי, התוכן יתווסף כעותק לדף האינטרנט ולא יתעדכן אם הפריט ישתנה.  3 לפני 6 ימים

  לוחות דיונים

דיון צוות דיון צוות  השתמש ברשימה דיון צוות כדי לקיים דיונים בסגנון קבוצות דיון בנושאים הרלוונטיים לצוות שלך.  0 לפני 3 ימים

  סקרים

אין סקרים.

  אתרים וסביבות עבודה

אתר SharePoint Reports  Report Center לפני 2 ימים
אתר SharePoint השתלמות קשר רב דורי  לפני 2 ימים
אתר SharePoint חינוך מיוחד  לפני 6 ימים
אתר SharePoint ערך הנתינה  לפני 3 שעות
סביבת עבודה של פגישה (לא צוין תאריך פגישה) תרופות סבתא  לפני 5 ימים

  סל המיחזור

סל המיחזור סל המיחזור  השתמש בדף זה כדי לשחזר פריטים שמחקת מאתר זה או כדי לרוקן את הפריטים שנמחקו. 0