כל תוכן האתר
כניסה
הצג: 
      פריטים השתנה לאחרונה

  ספריות מסמכים

links links    1 לפני 3 חודשים
ארכיון העיר ארכיון העיר    7 לפני 3 חודשים
דפי אתר דפי אתר  השתמש בספריה זו ליצירה ולאחסון דפים באתר זה.  13 לפני 3 חודשים
דפים דפים  ספריית מערכת זו נוצרה על-ידי התכונה פרסום כדי לאחסן דפים שנוצרים באתר זה.  101 לפני 2 חודשים
מסמכי אוסף אתרים מסמכי אוסף אתרים  ספריית מערכת זו נוצרה על-ידי התכונה משאבי פרסום כדי לאחסן מסמכים הנמצאים בשימוש בכל אוסף האתרים.  0 לפני 3 חודשים
מסמכים מסמכים  ספריית מערכת זו נוצרה על-ידי התכונה פרסום כדי לאחסן מסמכים הנמצאים בשימוש בדפים באתר זה.  31 לפני 3 חודשים
מצגות מצגות    8 לפני 3 חודשים
ניוזלטר ניוזלטר    31 לפני 3 חודשים
נכסים של אתר נכסים של אתר  השתמש בספריה זו כדי לאחסן קבצים הכלולים בדפים בתוך אתר זה, כגון תמונות בדפי Wiki.  109 לפני 2 חודשים
עיצובים עיצובים    75 לפני 3 חודשים
תבניות תבניות    20 לפני 3 חודשים
תבניות טופס תבניות טופס  ספריה זו מכילה תבניות טופס שאושרו על-ידי מנהל אשר הופעלו עבור אוסף אתרים זה.  0 לפני 3 חודשים
תמונות תמונות  ספריית מערכת זו נוצרה על-ידי התכונה פרסום כדי לאחסן תמונות הנמצאות בשימוש בדפים באתר זה.  50 לפני 3 חודשים
תמונות אוסף אתרים תמונות אוסף אתרים  ספריית מערכת זו נוצרה על-ידי התכונה משאבי פרסום כדי לאחסן תמונות הנמצאות בשימוש בכל אוסף האתרים.  2 לפני 3 חודשים

  ספריות תמונות

begin tsp begin tsp    22 לפני 3 חודשים
end2016 end2016    32 לפני 3 חודשים
endyear2015 endyear2015    36 לפני 3 חודשים
endyear-haifa 2014 endyear-haifa 2014    28 לפני 3 חודשים
hadera2015 hadera2015    34 לפני 3 חודשים
hadera2016 hadera2016    28 לפני 3 חודשים
left_banner left_banner    6 לפני 3 חודשים
nesher-osafia nesher-osafia    35 לפני 3 חודשים
sofshana2018 sofshana2018    12 לפני 3 חודשים
חדרה תשעד חדרה תשעד    23 לפני 3 חודשים
כנס ארצי תשעג כנס ארצי תשעג    6 לפני 3 חודשים
כנס ארצי תשעד כנס ארצי תשעד    33 לפני 3 חודשים
כנסת כנסת    19 לפני 3 חודשים
מפגש דליה-ראשלצ מפגש דליה-ראשלצ    24 לפני 3 חודשים
סבתא ברשת סבתא ברשת    5 לפני 3 חודשים
פעילות תשעג פעילות תשעג    50 לפני 3 חודשים
פתיחת שנה תשעד פתיחת שנה תשעד    6 לפני 3 חודשים
פתיחת שנה תשעו פתיחת שנה תשעו    10 לפני 3 חודשים
קטעי עיתונות קטעי עיתונות    23 לפני 3 חודשים
תמונות תשעא תמונות תשעא    66 לפני 3 חודשים
תמונות תשעב תמונות תשעב    4 לפני 3 חודשים
תמונות תשעג תמונות תשעג    38 לפני 3 חודשים
תמונות תשעד תמונות תשעד    65 לפני 3 חודשים
תמונות תשעה תמונות תשעה    103 לפני 3 חודשים
תמונות תשעו תמונות תשעו    131 לפני 3 חודשים
תמונות תשעז תמונות תשעז    112 לפני 3 חודשים
תמונות תשעח תמונות תשעח    113 לפני 3 חודשים
תמונות תשעט תמונות תשעט    71 לפני 3 חודשים

  רשימות

news news    10 לפני 3 חודשים
rights rights    0 לפני 3 חודשים
אירועים אירועים  השתמש ברשימת האירועים כדי להציב מידע אודות פגישות, תאריכי יעד ואירועים אחרים הקשורים לאזור זה.  1 לפני 3 חודשים
אנשי קשר אנשי קשר  צור רשימת אנשי קשר כאשר ברצונך לנהל מידע אודות אנשים שעמם עובדים חברי הצוות שלך, כגון לקוחות או שותפים. באפשרותך לשתף מידע בין רשימת אנשי הקשר שלך ותוכניות לניהול אנשי קשר תואמות Windows SharePoint Services.  0 לפני 3 חודשים
דוחות של תוכן ומבנה דוחות של תוכן ומבנה  השתמש ברשימה הדוחות כדי להתאים אישית את השאילתות המופיעות בתצוגות כלי המבנה והתוכן  7 לפני 3 חודשים
הודעות יישוב הודעות יישוב    0 לפני 3 חודשים
השתלמות - הבלוג שלי השתלמות - הבלוג שלי    7 לפני 3 חודשים
השתלמות - תיעוד נושא השתלמות - תיעוד נושא    11 לפני 3 חודשים
השתלמות - תיעוד סיפור השתלמות - תיעוד סיפור    14 לפני 3 חודשים
השתלמות - תרגום לערבית השתלמות - תרגום לערבית    2 לפני 3 חודשים
ידיעה ראשית ידיעה ראשית  אוסף ידיעות שפורסמו בידיעה הראשית, לצורך מעקב ושימוש חוזר  82 לפני 3 חודשים
לוח הודעות  ראשי לוח הודעות ראשי    1 לפני 3 שנים
משימות משימות  צור רשימת משימות כאשר ברצונך לבצע מעקב אחר קבוצה של פריטי עבודה שעליך או על הצוות שלך להשלים.  0 לפני 3 חודשים
משימות זרימת עבודה משימות זרימת עבודה  ספריית מערכת זו נוצרה על-ידי התכונה פרסום כדי לאחסן משימות זרימת עבודה הנוצרות באתר זה.  0 לפני 3 חודשים
משלנו משלנו    12 לפני 3 חודשים
צור קשר צור קשר    1 לפני 3 חודשים
קישורים קישורים  צור רשימת קישורים כאשר יש לך קישורים אל דפי אינטרנט או משאבים אחרים שברצונך לשתף.  0 לפני 3 חודשים
תוכן הניתן לשימוש חוזר תוכן הניתן לשימוש חוזר  פריטים ברשימה זו מכילים תוכן טקסט או HTML שניתן להוסיף לדפי אינטרנט. אם לפריט נבחר עדכון אוטומטי, התוכן יתווסף לדפי האינטרנט כהפניה לקריאה בלבד ויתעדכן אם הפריט ישתנה. אם לפריט לא נבחר עדכון אוטומטי, התוכן יתווסף כעותק לדף האינטרנט ולא יתעדכן אם הפריט ישתנה.  3 לפני 3 חודשים

  לוחות דיונים

דיון צוות דיון צוות  השתמש ברשימה דיון צוות כדי לקיים דיונים בסגנון קבוצות דיון בנושאים הרלוונטיים לצוות שלך.  0 לפני 3 חודשים

  סקרים

אין סקרים.

  אתרים וסביבות עבודה

אתר SharePoint Reports  Report Center לפני 3 חודשים
אתר SharePoint השתלמות קשר רב דורי  לפני 3 חודשים
אתר SharePoint חינוך מיוחד  לפני 2 חודשים
אתר SharePoint ערך הנתינה  לפני 3 חודשים
סביבת עבודה של פגישה (לא צוין תאריך פגישה) תרופות סבתא  לפני 3 חודשים

  סל המיחזור

סל המיחזור סל המיחזור  השתמש בדף זה כדי לשחזר פריטים שמחקת מאתר זה או כדי לרוקן את הפריטים שנמחקו. 0