מטרות - כל הפריטים
מיון לפי קבצים מצורפיםהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
  
מטרה
שילוב הקהילה בפעילות בית הספר- איסוף סיפורים אותנטיים מן הקהילה.
עיסוק בנושא "כי האדם עץ השדה"- היכרות מעמיקה עם צמחים ושימושיהם.
איסוף מידע בכלים מתוקשבים, עיבודו ועיצובו בהתאם לתבנית.
התנסות באיסוף מידע ממקורות אנושיים - ראיון, כתבת תמצית ועיבוד המידע.